Ni Em Flores Rivera
Unang nalathala sa talepano.kape.cramming. Blog.

 

 

Bakit nga ba ayaw makisama ng panahon?
Diwa ko